Affald & Genbrug

Rest- og madaffald

Der afhentes rest- og madaffald hver anden mandag. Dog afhentes der i perioden maj til august hver mandag.

Storskrald

Der afhentes storskrald (fortovsindsamling)
den 2. mandag i hver måned.

Haveaffald

Der afhentes haveaffald den 2. mandag i hver måned i perioden marts til november.

Affaldsmærker

Har du af og til mere rest- og madaffald, end du kan have i din affaldsbeholder, kan du få hentet en ekstra sæk, når du får hentet rest- og madaffald. 

Affaldskalender

Her finder du kalenderen hvornår der afhentes affald i Rosenlyparken. Du kan også printe din helt personlige affaldskalender.

MiljøCenter Greve

Du har også mulighed for at aflevere dit affald på MiljøCenter Greve (dog ikke husholdningsaffald) 


Ny affaldsordning?

Fra den 1. maj træder en helt ny affaldsordning i kraft. På KLAR Forsyning finder du masser af information hvad det betyder for dig.

 

Hvem er KLAR Forsyning?

KLAR Forsyning er en sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning KLAR Forsyning står for at rense spildevand i de fire kommuner, for affald i Greve Kommune, for den fælles genbrugsplads i Greve og Solrød Kommune og for vand- og varmeforsyning i en del af Køge Kommune.

Vi er 90 ansatte og har hovedsæde på Vasebækvej 40 i Køge. Vi hedder KLAR Forsyning, fordi vi har en klar opgave og klare mål: Sikker forsyning og effektiv drift. Vi er klar døgnet rundt..

Der afhentes rest- og madaffald mandag den 8. juni

I perioden maj til august tømmes den 1 gang om ugen.

Der afhentes storskrald mandag den 15. juni (bemærk ændret dato)

Afhentning af plastbeholder, papbeholder, glas/papir samt andet storskrald

Hent materiale vedr. affald

Affaldskalender
2020
Hent
Regulativ for husholdingsaffald
1/9/2015
Hent