Tid til nye affaldsvaner

Den 1. maj starter den nye affaldsordning i Greve og derfor også i Rosenlyparken.

Men da vi har haft den sidste tømning af dagrenovation den 27. april så er vores ordning faktisk startet nu.


Dette indebærer en helt ny måde at sortere sit affald på som vil være med til en bedre genanvendelse af vores restaffald.
Der har været mulighed for at bestille forskellige nye affaldsbeholdere til brug for den nye affaldssortering.
Desuden vil den måde vi får afhentet vores affald i dag blive markant anderledes. 


Fra 1. maj (den 27. april for Rosenlyparken) vil det i grove træk betyde at


  • Du har nu 1 affaldsbeholder til restaffald og til madaffald også kaldet rest- og madaffald.  Denne erstatter din tidligere affaldspose eller affaldsspand som du har haft. Den vil blive tømt hvert 14. dag på nær i perioden fra 1. maj til 31. august hvor den vil blive tømt hver uge.

 

  • Du har også fået en affaldsbeholder til glas og papir. Denne beholder vil blive tømt 1 gang om måneden såfremt du stiller den ud til storskrald. 
    Denne beholder erstatter også din tidligere papirbeholder. Her er der to muligheder for hvordan du har valgt at bruge den gamle papirbeholder.

    Såfremt du ikke har bestilt en ny papbeholder som kun er til pap, har du haft mulighed for at ændre din tidligere papirbeholder til en papbeholder. 
    Der er udsendt nye klistermærker til at ændre mærkningen på denne.

 

  • Har du tidligere bestilt en papbeholder så har du din nuværende papirbeholder til overs. Du kan enten skille dig af med den eller beholde den til andet affald som du selv afleverer på MiljøCenter Greve eller stiller ud til storskrald. Bemærk at affaldsbeholderen ikke tømmes mere såfremt det ikke er en papbeholder.

 

  • Har du bestilt en affaldsbeholder til plast så tømmes denne 1 gang om måneden når der hentes storskrald. Ønsker du at aflevere plast til genbrug og ikke har en affaldsbeholder kan dette afleveres i klare sække når der afhentes storskrald.

 

Du finder meget mere information på www.klarforsyning.dk derudover er du også mere end velkommen til at kontakte grundejerforeningen hvis du måtte have spørgsmål.

 

På https://www.klarforsyning.dk/affald/affaldskalender kan du hente din helt nye kalender for resten af året der viser hvornår du får afhentet de forskellige typer af affald.