Skip to main content

Affald & Genbrug

Rest- og madaffald

Der afhentes rest- og madaffald hver anden mandag. Dog afhentes der i perioden maj til august hver mandag.

Storskrald

Der afhentes storskrald (fortovsindsamling)
den 2. mandag i hver måned.

Haveaffald

Der afhentes haveaffald den 2. mandag i hver måned i perioden marts til november.

Affaldsmærker

Har du af og til mere rest- og madaffald, end du kan have i din affaldsbeholder, kan du få hentet en ekstra sæk, når du får hentet rest- og madaffald. 

Tømmedatoer

Her finder du kalenderen hvornår der afhentes affald i Rosenlyparken. Du kan printe din helt personlige affaldskalender eller hente appen "Perfect Waste"

MiljøCenter Greve

Du har også mulighed for at aflevere dit affald på MiljøCenter Greve (dog ikke husholdningsaffald) 


Ny affaldskalender

Affaldskalender for for året 2024 er udgivet. Du kan nederst på siden hente din helt egen kalender.

 

Hvem er KLAR Forsyning?

KLAR Forsyning blev dannet i 2015 som en fusion mellem tre forsyninger i Køge Bugt-området: Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning.

KLAR Forsyning håndterer og renser spildevandet i Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommune, afhenter affald og driver genbrugspladsen i Greve Kommune og leverer drikkevand og varme til en del af Køge Kommune.

Hver dag knokler vores godt 80 medarbejdere på at sikre en stabil og effektiv forsyning for vores mere end 150.000 kunder. 

Vi hedder KLAR Forsyning, fordi vi har ét klart mål for øje: Sikker forsyning og effektiv drift. Vi er klar døgnet rundt.

Der afhentes rest- og madaffald mandag den 29. april

 • Restaffald
 • Madaffald
   
       

I perioden september til april tømmes den hver 14. dag

såfremt du ikke har bestilt ugentlige tømninger.

 

 

Der afhentes storskrald mandag den 13. maj

 • Plast, mad- og drikkekartoner & metal
 • Pap
 • Glas & Papir
 • Batterier
  (i pose på glas & papir)
 • Storskrald
 •  Tekstiler (i gennemsigtig sæk)
 • Farligt affald (miljøkasse)
 • Haveaffald

Hent materiale vedr. affald

Affaldskalender
2024
Hent
Regulativ for husholdingsaffald
1/9/2015
Hent
Perfect Waste App
App Store (iPhone)
Hent
Perfect Waste App
Google Play (Android)
Hent