Skip to main content

eButler til fjernaflæsningmålere er lukket

Greve Vandværk oplyser at såfremt Kamstrup, der udvikler eButler at de efter juni 2020 ikke ville opretholde systemet næste gang der kom nedbrud. Derfor er eButler lukket pr. den 17. august 2020. 

Vi har efter Kamstrups udmeldelse haft en anden leverandør i gang med at udvikle et system til at følge vandforbruget. "Vis forbrug" systemet skal testes indenfor den næste måned. Når test og tilrettelser er tilendebragt skriver vi til vores forbrugere med adgangsoplysninger. Indtil da skal man som forbruger følge sit forbrug ved at aflæse vandmåleren.