Ny affaldsordning 1. januar 2022

Folketinget har vedtaget nye nationale regler for affaldsindsamling, som får betydning for grundejere i Rosenlyparken i forhold til affaldssortering. Fra 1. januar 2022 skal du sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, småt metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

Du kan her se de mest væsentlige ændringer. Alle grundejere modtager brev i e-Boks eller med almindelig post såfremt man er fritaget for digital post.

 

Pap-beholderen
Fra 1. januar 2022 bliver beholderen til pap obligatorisk. Du skal bestille beholderen, hvis du mangler den
  Plast-beholderen
Fra 1. januar 2022 bliver beholderen til plast obligatorisk, og du skal også lægge mad- og drikkekartoner og småt metal i denne beholder.
   Har du ikke en beholder til plast i dag, vil du automatisk modtage en i oktober/november 2021. Du skal ikke foretage dig noget.
   
Du er vant til at sortere plast, men mad- og drikkekartoner og småt metal er nye typer affald, som du også skal sortere. Mad- og drikkekartoner er for eksempel yoghurt- og juicekartoner. Småt metal er for eksempel konservesdåser, dåser uden pant og låg af metal. Affaldet vil efter tømning blive finsorteret på et anlæg for at sikre bedst mulig genanvendelse.
 
  Tekstiler
Tekstiler er også en ny type affald, som du skal sortere fra 1. januar 2022. Tekstiler er for eksempel gamle lagener, håndklæder og tøj, som ikke egner sig til at blive genbrugt. Tekstilaffald skal afleveres i klare, lukkede sække, som du selv anskaffer. 
  Miljøkasse til farligt affald
Du vil i oktober/november 2021 modtage en miljøkasse til farligt affald. Farligt affald er for eksempel maling, spraydåser og klorholdige rengøringsmidler.

 

Boliger på Tjørnelygrunden udsat

Der kommer til at gå længere tid inden der flytter nye beboere ind på den gamle Tjørnelygrund.

 

Bonava som har købt grunden af Greve kommune har bedt om udsættelse til at bygge på grunden indtil marts 2021.

Begrundelsen er at COVID-19 og nye salgsprognoser gør det svært at sælge de nye boliger.

 

Til gengæld fortsætter arbejdet med den nye dagligvarebutik LIDL som planlagt. Denne forventes at åbne til efteråret.