Skip to main content

Fastelavn i Rosenlyparken

Boller op, boller ned, boller i min mave. Hvis jeg ikke boller får, så laver jeg ballade.


Vi vil ikke have ballade i Rosenlyparken så derfor gentager vi succesen fra andre år og inviterer igen til Fastelavn i Rosenlyparken.


Kom og få en hyggelig stund, med tøndeslagning, kattekonger, kattedronninger samt mulighed for at få snakket med andre grundejere imens børnene hygger.

Søndag den 27. februar kl. 14.00-15.30 på den store legeplads.

Tak for fremmødet

Så sluttede dette års generalforsamling som ikke blev afholdt helt som normalt. Dette skyldtes COVID-19 hvor der i år både skulle vises Coronapas og bæres mundbind. Desuden var der stolerækker og ikke som vi normalt er vant til med borde med diverse drikke og småkager. Det må blive næste år vi forhåbentligt kan gøre det hyggeligt igen.

Tak til alle der mødte op og en stor tak til dem som er har valgt, at bruge lidt af sin tid med bestyrelsesarbejde.

Du vil snarest kunne læses referat fra generalforsamlingen her på hjemmesiden.

Reparation af hundehømmere

Desværre bliver hundehømmerne ikke repareret i denne uge pga. sygdom (uge 2).

Vi opdatere når vi har nyt hvornår de forventes at blive repareret.

 

Indtil da beder vi alle om at huske deres egen pose til hundens efterladenskaber.

 

 

 

Hvornår afhentes der affald?

Er du i tvivl om hvornår der afhentes rest- og madaffald samt storskrald.

Så kan du altid finde datoen for næste tømning på vores "Affald & storskrald" side.

Her finder du også link til at hente din helt egen affaldskalender.

 

Generalforsamling 2020 er slut

Så blev endnu en generalforsamling afholdt i Greve Borgerhus.

Denne gang med en fungerede projektor der gjorde det lettere at følge med i formandens beretning, indkomne forslag, regnskab og budget.

Læs videre

Bestyrelses ”Arbejde og Roller”

Bliv en del af bestyrelsen

Vi søger nye medlemmer til bestyrelsen. Bliv en del af en aktiv bestyrelse i Rosenlyparken hvor du vil være med til at sætte retningen for hvordan Rosenlyparken skal udvikle sig de næste mange år.

Du kan i artiklen nedenfor læse meget mere om hvad arbejdet indebærer. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du mere end velkommen til at kontakte os.

Vi håber at se dig til generalforsamlingen og forhåbentligt blive en del af bestyrelsen. 

Læs videre