Skip to main content

Rest- og madaffald tømmes hver anden uge

Så er sommeren slut og det betyder også at der fra den 1. september kun afhentes, rest- og madaffald hver anden uge.

Du vil dog få afhentet rest- og madaffald hvis du har bestilt afhentning hver uge.

Skulle du i perioden september-april have brug for at komme af med mere rest- og madaffald en enkelt gang eller flere, så er det muligt at købe affaldsmærker.

Affaldsmærket binder du på en affaldssæk, som du stiller ved siden din beholder. Du skal selv købe sækken.

Har du ofte for meget rest- og madaffald, kan du tilkøbe ugetømning for hele året, eller du kan købe en ekstra beholder. 

Læs mere om affaldsmærker, tømning og anden viden om affald.

 

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 28. september 2021 klokken 19.30 i Greve Medborgerhus.

Efter mere end et år med COVID-19 er vi nu klar til at kunne afholde generalforsamling på en forsvarlig måde. 

Vi håber at se mange af jer til vores generalforsamling.

Se indkaldelse

 

Nabo til vejen

Som nabo til vejen er der en række forhold du skal være opmærksom på. Forholdene skal sikre, at vejens funktions opretholdes.

Hvad er din forpligtelse?

Som grundejer mod vej har du pligt til at følgende opgaver er udført ud for din matrikel

    • Fjerne ukrudt i fortov
    • Snerydde og glatførebekæmpe fortov
    • Opsamle affald på fortov og i rabat
    • Holde regnvandsriste fri for blade og andet, så vandet kan strømme frit til brønden
    • Klippe din beplantning, så den ikke er til gene eller hænger ud over skel og færdselsareal.

 

eButler til fjernaflæsningmålere er lukket

Greve Vandværk oplyser at såfremt Kamstrup, der udvikler eButler at de efter juni 2020 ikke ville opretholde systemet næste gang der kom nedbrud. Derfor er eButler lukket pr. den 17. august 2020. 

Vi har efter Kamstrups udmeldelse haft en anden leverandør i gang med at udvikle et system til at følge vandforbruget. "Vis forbrug" systemet skal testes indenfor den næste måned. Når test og tilrettelser er tilendebragt skriver vi til vores forbrugere med adgangsoplysninger. Indtil da skal man som forbruger følge sit forbrug ved at aflæse vandmåleren. 

"Fejring"af hundelorte

Det burde ikke være noget man fejrede. Men med en god portion ironi er det lige før man kan fejre alle de hundelorte som i øjeblikket er at finde rundt omkring på de grønne områder i Rosenlyparken.

Som man kan se af billederne (taget af en grundejer) herunder så kan man hurtig få brugt en del flag på at "fejre" alle disse eftenladenskaber.

Læs videre

Waoo i Rosenlyparken

I denne uge sendte energiselskabet Norlys en pressemeddelelse ud, at de ikke længere er en del Waoo.

Norlys har indtil nu været medejer af Waoo med 30%.

Dette har medført nogle spørgsmål om det får nogen indflydelse på vores aftale med Waoo.
Det gør det ikke, da det er igennem Fibia at vi har en aftale med Waoo.

Du kan læse mere om at Norlys ikke længere er en del Waoo her.

https://www.recordere.dk/2020/08/norlys-forlader-waoo-og-fortsaetter-med-stofa/

https://www.bt.dk/forbrug/tv-gigant-ramt-af-bombe-et-mareridt

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/norlys-traeder-ud-af-waoo?publisherId=13559467&releaseId=13597690