Skip to main content

Er der forbindelse?

Ved Generalforsamlingen i 2016, lavede vi en aftale med Fibia omkring levering af TV, Internet og Telefoni til Rosenlyparken

Det har nu kørt i 5 år og så vidt vides, har det fungeret rigtig godt, med meget få fejl. Vi i bestyrelsen har ikke hørt om mange sager med problemer eller udfordringer, som ikke er blevet løst på rimelig vis.

Da der nu er gået 5 år, så er bindingsperioden på aftalen udløbet, så vi skal finde ud af hvad vi gør fremover.

Du kan her læse mere om de forskellige forslag der skal tages stilling til på generalforsamlingen.