Skip to main content

Eftersyn af brandhaner - Efterår 2019

Der foretages vintereftersyn af brandhanerne i kommunen. Arbejdet varetages af Beredskabet for Greve Kommune.

Der kan i forbindelse med eftersynet forekomme misfarvet vand, da der kan løsrives okker.

Hvis det sker, må man ikke vaske tøj før vandet er rent. Husk derfor at kontrollere vandet i hanerne inden vaskemaskinen sættes i gang. Arbejdet foregår frem til medio december. Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Du kan finde mere information på Greve Vandværks hjemmeside >>