Skip to main content

Udvidelse af Motorring 4 (sydlig) - Opdateret

Vejdirektoratet gennemfører i perioden foråret 2023 til medio 2025 en Miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse) for en udvidelse af Motorring 4 mellem motorvejskryds Ishøj og motorvejskryds Vallensbæk.

Se Vejdirektoratets præsentation fra borgermødet

Der kan indsendes høringssvar frem til den 6. december.

Du kan læse mere om projektet på 

https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/udvidelse-af-motorring-4-sydlig