Skip to main content

Sne- og glatførebekæmpelse i Rosenlyparken - opdateret

Vinteren er også kommet til Rosenlyparken så husk

At det er I perioden 1. november - 31. marts du som grundejer pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for din ejendom.

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og parkeringspladser i henhold til det af Greve Kommune fastsatte serviceniveau og Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 

Oplever du veje, stier eller fortove der ikke er ryddet, kan du bruge appen "Giv os et praj". Husk dog at læse mere om hvilken prioritet der gælder inden der indrapporteres. 

Du kan finde mange flere oplysninger på 

https://greve.dk/by-og-bolig/vej-og-trafik/sne-og-glatfoerebekaempelse