Skip to main content

Betaling af affaldsgebyr i Greve Kommune

Fra 1. januar 2024 overtager KLAR Forsyning opkrævningen af affaldsgebyret for Greve kommune.

KLAR Forsyning overtog i 2017 ansvaret for affaldshåndteringen fra Greve Kommune, men affaldsgebyret har du som borger i kommunen indtil nu betalt sammen med din ejendomsskattebillet. 

Nu overtager KLAR Forsyning også afregning af affaldsgebyrer i Greve. Fra 2024 vil du derfor få en samlet årsafregning for både affald og spildevand.

Du kan læse mere om den nye ordning på KLAR Forsyning.