Skip to main content

Sne- og glatførebekæmpelse i Rosenlyparken

Kulde og måske sne er kommet tættere på Rosenlyparken. Derfor gør vi opmærksom på at i 
perioden 1. november - 31. marts har du som grundejer pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for din ejendom.

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og parkeringspladser i henhold til det af Greve Kommune fastsatte serviceniveau og Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 

Du kan finde mange flere oplysninger på www.greve.dk