Skip to main content

Giv kommunen et praj om fejl og mangler

Oplever du manglende sne eller glatførebekæmpelse, huller i veje eller stier, tilstoppet kloakker eller andre fejl eller mangler der gælder for Greve kommune så brug "Giv os et Praj"

Vi kan kun opfordre til, at jo flere jo bedre, der melder disse fejl via "Giv os et praj", jo større chance er der for, at det bliver udbedret.